Kongres 2014

23. konferencia klinickej farmakológie

16. - 17.10.2014 (Št - Pi), MZ SR Bratislava, Limbová 2 (1. poschodie), Bratislava – Kramáre

Program – tu. Abstrakty - tu. Všeobecné informácie – tu.
Formulár abstraktu - tu (stiahnuť, vyplniť + pripojiť k elektronickej registrácii/prihláške!)
Registrácia vopred + prihláška pôvodnej práce/posteru: výlučne elektronicky!
Registrácia na mieste – dodatočný manipulačný poplatok 5,- EUR.

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

Odborný program
pozvané prednášky, pôvodné práce, panelové diskusie, postery
Rokovacie jazyky
slovenčina, čeština, angličtina
Dôležité dátumy
do 18. 9. 2014 včasná registrácia, pôvodné práce, postery
do 30. 9. 2014 oznámenie autorom o prijatí pôvodnej práce/posteru
do 10.10. 2014 riadna registrácia (potom už len registrácia na mieste!)
REGISTRÁCIA PRIHLASOVANIE
vopred – výlučne elektronicky prostredníctvom web-stránky www.klinickafarmakologia.sk (stránka po odoslaní formulára ihneď oznámi úspešnú registráciu)
Registračný poplatok pri registrácii vopred*
členovia spolu-usporiadajúcich odb. spoločnostívčasná 15,- €riadna 20,- €
členovia ostatných spoločností SLS/ČLSJEPvčasná 20,- €riadna 30,- €
pracovníci farmaceutických spoločností a CROvčasná 50,- €riadna 60,- €
sestry, dôchodcovia/kyne, študenti/kyvčasná 5,- €riadna 10,- €
pozvaní prednášatelia, hostia konferenciehradí OVhradí OV
* vstup na odborný program, konferenčné materiály, občerstvenie
Spôsob úhrady – v hotovosti na mieste!
PRI REGISTRÁCII NA MIESTE – NAVYŠE MANIPULAČNÝ POPLATOK 5,- EUR!
Ubytovanie
zabezpečujú si účastníci sami, odporúčania na webstránke konferencie
Kredity SACCME
riadne registrovaní účastníci konferencie (počet podľa platných predpisov)
Korporátna účasť
informácie u na vedeckom sekretariáte konferencie (prof. Glasa)
Vedecký sekretariát
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ing. Mgr. Eva Čikelová
ÚFKEF LF SZU
Limbová 12 – 14, 83303 Bratislava
tel.: 02/59370.838, fax: 02/59370.770
e-mail: katedra.kf@szu.sk, jozef.glasa@szu.sk
Organizačný sekretariát
Ing. Ingrid Bieliková
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 02/5263.5603, 5292.2017, fax: 02/5263.5611
e-mail: bielikova@sls.sk
Prezident kongresu
J. Glasa
Hlavný odborník MZ SR
K. Soboňová
Vedecký a programový výbor
J. Bielik, S. Fraňová, J. Glasa (predseda), H. Glasová, J. Holomáň, V. Kákošová, T. Krčméryová, A. Krechňáková, D. Kučerová, V. Kristová, J. Mokrý, M. Rác, I. Radváková, K. Soboňová, A. Szőkeová, J. Tisoňová, D. Tomek, M. Wawruch
Organizačný výbor
I. Bieliková, E. Čikelová, J. Glasa (predseda), H. Glasová, J. Holomáň, T. Krčméryová, M. Raučinová, V. Rosnerová, K. Soboňová, J. Tisoňová

Kongres 2013

6. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie

22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie

20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG

24. - 26.10.2013 (Št - So), Hotel Sorea Trigan - Baník, Štrbské Pleso (Vysoké Tatry)

Definitívny programtu. Abstraktytu.

Archív kongresov

Hore