Informačný list SSKF

Na tomto mieste uverejňujeme informačné listy našej spoločnosti, ktoré sa zasielajú aj poštou všetkým riadnym členom spoločnosti. Obsahujú aktuálne informácie zo života spoločnosti, informácie o kľúčových otázkach odboru a ich riešení, ako aj prehľad informácií o vybraných odborných aktivitách a podujatiach v oblasti klinickej farmakológie a terapie v Slovenskej republike a v zahraničí.

Hore