Pracoviská klinickej farmakológie v SR

Na tomto mieste uvádzame zoznam pracovísk odboru klinická farmakológia v Slovenskej republike. Informácie budeme postupne dopĺňať a aktualizovať.

Ambulancie

  • Ambulancia klinickej farmakológie Polikliniky SZU v Bratislave na Kramároch
  • Ambulancia klinickej farmakológie OKF UNsP Ružinov v Bratislave
  • Ambulancia OKF FNsP Nové Zámky

Oddelenia

  • Oddelenie klinickej farmakológie UNsP Ružinov v Bratislave
  • Oddelenie klinickej farmakológie FNsP Nitra
  • Oddelenie klinickej farmakológie FNsP Nové Zámky

Ústavy

  • Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU v Bratislave
  • Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave
Hore