EACPT

Európska asociácia pre klinickú farmakológiu a terapiu [angl. European Association for Clinical Pharmacology anad Therapeutics (EACPT)] združuje európskych klinických farmakológov. Členstvo v EACPT je zabezpečované prostredníctvom členstva v SKF. Asociácia vyvíja aktivity smerom k jednotlivým národným asociáciám.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke EACPT.

Hore