Kongres 2015

XIX. kongres SLS a jubilejná 25. konferencia klinickej farmakológie

22. - 23.10.2015, MZ SR Bratislava, Limbová 2, Bratislava – Kramáre

Program – tu. Abstrakty - tu. Stručné zhodnotenie - tu. Pozdrav prezidentky AOPP - tu. Fotogaléria - tu. Informácie pre účastníkov - podrobné – tu. Formulár abstraktu - tu.

Registrácia vopred + prihláška pôvodnej práce/posteru: výlučne elektronicky! Registrácia na mieste – dodatočný manipulačný poplatok 5,- EUR.

Prosíme starostlivé, presné vyplnenie e-prihláškového formulára – kvôli príprave potvrdení podľa zákona! Robíme všetko preto, aby účastníci nemali žiadne „nepeňažné plnenia“ s nutnosťou dodatočného zdaňovania!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

Prezidenti kongresu
P. Krištúfek, J. Glasa
Vedeckí sekretári
M. Bernadič, R. Sekáčová
Hlavný odborník pre  klinickú farmakológiu
MZ SR K. Soboňová
 
Vedecký a programový výbor
P. Krištúfek, M. Bernadič, R. Sekáčová, H. Glasová, J. Holomáň, J. Glasa (predseda), K. Soboňová, P. Jarčuška, Ľ. Skladaný, M. Kriška, I. Šimková, J. Dúbrava, J. Rovenský, T. Šálek, M. Wawruch
Organizačný výbor
Ž. Mácová, E. Čikelová, I. Bieliková, V. Petrovičová, J. Glasa (predseda), R. Sekáčová, K. Soboňová, H. Glasová, J. Holomáň, T. Krčméryová, Ľ. Slobodová
Odborný program
pozvané prednášky, panelové diskusie, pôvodné práce – prednášky a postery
Dátum konania
22. – 23. októbra 2015
Miesto konania
MZ SR, Limbová 2, Bratislava – Kramáre
Rokovacie jazyky
slovenčina
REGISTRÁCIA PRIHLASOVANIE
nutná vopred – výlučne elektronicky prostredníctvom web-stránky www.klinickafarmakologia.sk (stránka po odoslaní formulára ihneď oznámi úspešnú registráciu)
Registračný poplatok pri registrácii vopred*
členovia odborných spoločností SLS/ČLSJEP včasná 20,- € riadna 30,- €
pracovníci farmaceutických spoločností a CRO včasná 50,- € riadna 60,- €
sestry, dôchodcovia/kyne, študenti/ky včasná 5,- € riadna 10,- €
pozvaní prednášatelia, hostia konferencie hradí OV hradí OV
* vstup na odborný program, konferenčné materiály, občerstvenie

PRI REGISTRÁCII NA MIESTE – NAVYŠE MANIPULAČNÝ POPLATOK 5,- EUR! (nutnosť dodatočného ručného spracovania materiálov podľa zákona)

Spôsob úhrady registračného poplatku

 • v hotovosti na mieste (u vopred registrovaných bez navýšenia)
 • na faktúru (zamestnanci právnických osôb)
 • bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
  • číslo účtu: 4 532 012 / 0200
  • IBAN: SK36 0200 000 000 0453 2012
  • swift code: SUBASKBX
  • variabilný symbol: 15 1052 063
  • správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku predložte pri registrácii.

Dôležité dátumy
do 02. 10. 2015 včasná registrácia, pôvodné práce, postery
do 09. 10. 2015 oznámenie autorom o prijatí pôvodnej práce/posteru
do 20. 10. 2015 riadna registrácia (potom už len registrácia na mieste!)
Ubytovanie
zabezpečujú si účastníci sami (napr.: www.booking.com)
Kredity SACCME
riadne registrovaní účastníci konferencie (počet podľa platných predpisov)
Korporátna účasť reklama a pod.
farmaceutické spoločnosti, CRO informácie na vedeckom sekretariáte konferencie (prof. Glasa)
 
Web
www.klinickafarmakologia.sk
Vedecký sekretariát
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ing. Mgr. Eva Čikelová
ÚFKEF LF SZU
Limbová 12 – 14, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59370.838, 59370.769
e-mail: katedra.kf@szu.sk, jozef.glasa@szu.sk
Organizačný sekretariát
Ing. Ingrid Bieliková, Valéria Petrovičová
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 02/5263.5603, 5292.2017, fax: 02/5263.5611
e-mail: bielikova@sls.sk, secretarysma@ba.telecom.sk

Archív kongresov

Hore