Archív výboru Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. SLS

2011 - 2014

 • Glasa Jozef, Prof., MUDr., CSc., PhD. (Bratislava)
  prezident spoločnosti
 • Soboňová Klára, MUDr. (Nové Zámky)
  viceprezidentka
 • Tisoňová Jana, MUDr., PhD. (Bratislava)
  vedecká sekretárka
 • Fedelešová Viera, MUDr., CSc. (Bratislava)
  členka výboru
 • Gajdoš Martin, Doc., MUDr., CSc. (Bratislava)
  člen výboru
 • Klečková Alica, MUDr. (Smrečany)
  členka výboru
 • Krechňáková Anna, MUDr., CSc. (Bratislava)
  členka výboru
 • Mačalová Karin, MUDr. (Nitra)
  členka výboru
 • Okša Adrián, Doc., MUDr., CSc. (Bratislava)
  člen výboru
 • Sirotiaková Jana, Doc., MUDr., PhD. (Vráble)
  členka výboru
 • Szőkeová Alena, MUDr. (Martin)
  členka výboru
 • Radváková Iveta, MUDr., PhD. (Lemešany)
  členka výboru
 • Wawruch Martin, Doc., MUDr., PhD. (Bratislava)
  člen výboru

Čestní členovia výboru

 • Kriška Milan, Prof., MUDr., DrSc. (Bratislava)
  čestný prezident spoločnosti
 • Holomáň Jozef., Prof., MUDr., CSc. (Bratislava)
  čestný viceprezident

Dozorná rada Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. SLS

 • Rác Marek, MUDr. (Nitra)
  predseda dozornej rady
 • Janeková Etela, MUDr. (Ivánka pri Dunaji)
  členka dozornej rady
 • Lásiková Ivona, MUDr. (Hurbanovo)
  členka dozornej rady

Programové vyhlásenie Výboru SSKF

„Priority odboru klinická farmakológia na roky 2011 – 2014“ – tu.

Hore