Archív akcií

Akcie 2017

SR

 • 9. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2017 a jubilejné 20. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 20. apríla 2017 (štvrtok). 9:00 - 13:15, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.).

  Program - tu. Stručné zhodnotenie - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie - pozri nižšie!
  Prihláška na podujatie ako na kurz SZU: Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-4104 Aktuality správnej klinickej praxe (ÚFKEF LF SZU)DOCX. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú potvrdenie o anotovaného absolvovaní kurzu SZU.

  Základné všeobecné informácie

  • Kredity ARS CME: 4 kredity - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia.
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály)
   - riadny účastník: 10,- €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 20,- €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 17 1113 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS: informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: Ing. Ingrid Bieliková, Kongresové oddelenie SLS, bielikova@sls.sk, tel.: 02/5263.5603, 5292.2017

Akcie 2016

SR

 • 26. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

  13. októbra 2016, Bratislava, MZ SR.

  Program - tu. Abstrakty prednášok a posterov - tu.
  Správa o konferencii - výstupy a závery
  (ZdN, č. 38/2016, s. 7) - tu. Bill Bowman Travelling Lectureship 2016 (informácia) - tu. Prednáška prof. Davida Webba, prezidenta British Pharmacological Society - tu.

Akcie 2015

SR

 • 7. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2015 a 18. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 15. apríla 2015 (streda) 9:00 - 16:00, MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2).

  Predbežný program a podrobnejšie informácie – tu.

  Elektronické prihlasovanie ukončené 13.4.2015 o 22:00.

  Prihláška na podujatie ako kurz SZU (viď podrobnejšia informácia v predbežnom programe podujatia) – dve možnosti:
  • Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-4029 Aktuality správnej klinickej praxe (ÚFKEF LF SZU)PDF, DOCX.
  • Prihláška na kurz ÚZE FOaZOŠ SZU: 2-3123 IK – zdravotnícka etika IIPDF, DOCX.

  Základné všeobecné informácie:
  • Kredity SACCME: 6 kreditov: potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia
  • Registračný poplatok (kurzovné): 10,- €; pracovníci farmaceutických spoločností a CRO 25,- €.
  • Poplatok za občerstvenie: 3,- €
  • Úhrada poplatkov:
   - jednotlivci: v hotovosti pri registrácii
   - farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS: informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk
  • Organizačné informácie:
   • Ing. Ingrid Bieliková, Kongresové oddelenie SLS, bielikova@sls.sk, tel.: 02/ tel.: 02/5263.5603, 5292.2017
   • Ing. Mgr. Eva Čikelová, ÚFKEF LF SZU Bratislava, katedra.kf@szu.sk, tel.: 02/59370.838

Akcie 2014

SR

 • Kurz Klinické skúšanie liekov a Správna klinická prax I. (základný, intenzívny), 27.-28.11.2014, SZU Bratislava. Program – tu, prihláška – tu.
 • TK – Farmakoekonomika I, SZU Bratislava, 6. – 7.11.2014.
 • TK – Pacient a liek II, SZU Bratislava, 20.11.2014.
 • IK – Zdravotnícka etika I (aj pre etické komisie), SZU Bratislava, 18.11.2014.
 • 23. konferencia klinickej farmakológie, 16. - 17.10.2014 (Št - So), MZ SR, Bratislava (Limbová 2)
 • 31. seminár Medicamenta nova – Problémy farmakoterapie v pediatrii, 30.1.2014, Bratislava, LF UK, Sasinkova 4 (VP)
 • TK Farmakoekonomika II, 6.-7.3.2014, SZU Bratislava
 • Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Zdravotnícka etika I. (aj pre etické komisie), 11.3.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • 6. Workshop: Aktuality SKP – Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2014, 2.4.2014, MZ SR, Limbová 2, Bratislava.
  Program - tu. Závery a odporúčania pre prax - tu. Fotogaléria - tu. Krátke zhodnotenie - tu.
 • TK Pacient a liek II, 15.5.2014, SZU Bratislava
 • TK Správna klinická prax II, 12.-13.6.2014, SZU Bratislava
 • Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Klinické skúšanie liekov a SKP II. (aj pre etické komisie), 12. - 13.6.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.
 • Postgraduálny kurz/Kurz sústavného vzdelávania ÚZE SZU - Zdravotnícka etika II. (aj pre etické komisie), 24.6.2014, SZU Bratislava. Predbežný program - tu. Prihláška SZU - tu.

Zahraničie

 • EACPT Cardivascular Focused Meeting, Nijmegen (Holandsko), July 3 – 5, 2014

Akcie 2013

SR

 • 22. konferencia KF a 6. slovensko-česká konferencia KF, 24. - 26.10.2013 (Št - So), Hotel Sorea Trigan - Baník, Štrbské Pleso (Vysoké Tatry)
 • Tematický kurz "Klinické skúšanie liekov a SKP II.", SZU Bratislava, 6.-7.6.2013, po ukončení kurzu je plánovaný termín certifikačnej skúšky pre riadne zaradených a prihlásených školencov spĺňajúcich stanovené podmienky. Program a prihláška - tu.
 • Workshop "Aktuality SKP - Klinické skúšanie liekov v SR 2013" - téma : "SKP - edukácia, kvalita a bezpečnosť klinického skúšania" sa koná 22. 5. 2013, MZ SR, Limbová 2 (1. p.), Bratislava - Kramáre.
 • Medicamenta nova 2013, 31.1.2013, Bratislava, LF UK, program - tu.

Zahraničie

Akcie 2012

 • Tematický kurz "Klinické skúšanie liekov a SKP I.", SZU Bratislava, 6.-7.2.2013, program a prihláška - tu.
 • Workshop - Aktuality správnej klinickej praxe a 13. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, sa konalo dňa 18. júna 2012 (pondelok; ide o nový termín) v Bratislave, KC MZ SR (Limbová 2).
 • 21. konferencia klinickej farmakológie – „Racionalita a realita vo farmakoterapii a liekovej politike – štandardy a inovácie“, sa konala v dňoch 28. – 29. októbra 2012 v Bratislave, KC MZ SR (Limbová 2). Súčasťou programu sú:
  • Sekcia „Naj-farmakoterapeutické inovácie roka 2012“ (28. novembra 2012 – popoludní)
  • 14. celoštátne stretnutie etických komisií v SR (29. novembra 2012)
  • Sympózium bioetiky s medzinárodnou účasťou (29. novembra 2012 - popoludní)

2011

 • 20. konferencia klinickej farmakológie – Racionálna farmakoterapia a lieková politika – štandardné postupy a inovácie, sa konala v dňoch 26. – 27. októbra 2011 v Bratislave, KC MZ SR (Limbová 2). Program a bližšie informácie.
 • Workshop - Aktuality správnej klinickej praxe: Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2011 a 11. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, sa konalo dňa 6. apríla 2011 v Bratislave, KC MZ SR (Limbová 2). Program a organizačné informácie - tu. PP prezentácie a fotogaléria - tu.

2010

2008

2007

Hore